جمعه 4 اسفند 1402

مادربرد

مادربرد، قلب و اسکله سیستم کامپیوتری که تمام قطعات را به هم متصل کرده و عملکرد صحیح سیستم را تضمین می کند