پنج‌شنبه 4 مرداد 1403

مادربرد

مادربرد، قلب و اسکله سیستم کامپیوتری که تمام قطعات را به هم متصل کرده و عملکرد صحیح سیستم را تضمین می کند