Search
Close this search box.

شیمی

هوش مصنوعی به شیمی مرتبط می شود

هوش مصنوعی و شیمی پیوند بسیار قوی دارند. کاربردهای هوش مصنوعی و شیمی عمدتاً بر کشف و توسعه دارو در صنعت مراقبت های بهداشتی متمرکز است. با آمیخته شدن فناوری با حوزه پزشکی، کشف فرمولاسیون و تولید داروها بسیار پیشرفته تر شده است.