پنج‌شنبه 6 اردیبهشت 1403

حافظه

رم، حافظه موقتی و سریعی است که برای اجرای برنامه ها و عملکرد صحیح سیستم های کامپیوتری استفاده می شود

صفحه 1 از 2 1 2