یکشنبه 31 تیر 1403

موبایل

موبایل، دستگاهی کوچک و همراه که ارتباطات، سرگرمی، کاربردهای مختلف و دسترسی به دنیای اطلاعات را فراهم می کند.