یکشنبه 31 تیر 1403

پزشکی و سلامتی

پزشکی و سلامتی، علمی است که به مراقبت از بدن، تشخیص بیماری ها و حفظ سلامت افراد می پردازد و به بهبود کیفیت زندگی کمک می کند