سه‌شنبه 4 مهر 1402

فیزیک

فیزیک، علمی است که اصول و قوانین را برای توضیح و تفسیر رفتار و ساختار جهان فیزیکی مانند حرکت، انرژی و جرم مطالعه می کند

هیچ محتوایی موجود نیست